นิสิตวิศวะอุตสาหการ-โลจิสติกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Logistics Innovation Award 2018

IEAw 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประกวดและมอบรางวัล Logistics Innovation Award 2018 "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย" ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นภายในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 และมีสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนรวมทั้งหมด 48 ผลงาน หนึ่งในนี้คือ ทีม Pineapple ทีมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานเรื่อง การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จาก นางวัลภา สถิรชวาล Chief Strategist Officer บริษัท Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd. รายชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวเบญญาภา สายพินทอง 2. นางสาวสุทธิดา เอื่ยมสำอางค์ 3. นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์ โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Logistics Innovation Award 2018
รางวัล: รองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อทีม: Pineapple
ผลงานเรื่อง: การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง
รายชื่อสมาชิกในทีม:
   1) นางสาวเบญญาภา สายพินทอง
   2) นางสาวสุทธิดา เอื่ยมสำอางค์
   3) นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี
ของรางวัล: เงินรางวัล 30,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/eng.kps.ku.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2362882673727186

เรียบเรียงข่าวโดย: คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์