ทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสนได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52

     ทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีทีมฟุตบอลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ผลการแข่งขันทีมวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมีนายพศวีย์ ห้วยหงส์ทอง ได้รับตำแหน่งผู้เล่นกองกลางยอดเยี่ยม นักกีฬาประกอบด้วยบุคลากรจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะเกษตร กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน