สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ