สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 อัตรา ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป