สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป