ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ตำแหน่งพยาบาล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป