ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ ตำแหน่งนักวิชาการโสต สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต