คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  2. ตำแน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) อัตราเงินเดือน 34,000 บาท ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/
หรือโทร 034-355-258 ต่อ 100 คุณปริษา เซี่ยงฉิน"