รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

620723TDWCB

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ธุรการ" สังกัดศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

สมัครได้ที่ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โทร 06-2462-6043

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์