ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเมืองเรื่องความหลากหลายทางเพศ : มายาคติ อัตลักษณ์ และการต่อสู้”

181123 1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเมืองเรื่องความหลากหลายทางเพศ : มายาคติ อัตลักษณ์ และการต่อสู้” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 403 อาคารการเรียนรู้ทางภาษา (LLB) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่านระบบ QR Code หรือ https://goo.gl/forms/OTK37ax5AP2R1RCo2 

 

Attachments:
Download this file (TGLOC70VLTEI.jpg)กำหนดการ6 Downloads