ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

fertilizer

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

จัดรอบรม เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับจํานวน 20 คน

การสมัครเข้ารับการอบรม สมัครเข้ารับการอบรมไดที่ นางสาวอตินุช แซ่จิว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ line 089-457-4014, 087-528-7019 และ โทรศัพท์ 063-5503-414 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Attachments:
Download this file (fer15-schedule.pdf)ตารางอบรม84 Downloads
Download this file (fertilizer15-form.pdf)ใบสมัคร43 Downloads
Download this file (fertilizer15.pdf)โครงการ60 Downloads