ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

51918

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.30-11.45 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน 

 

ผู้ที่ใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/forms/Cl4wcXqjLUYEDhYq1  

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์