เปิดอบรมหลักสูตร "ขับขี่่ปลอดภัย" รอบที่ 6

PRChapter6 01

เปิดอบรมหลักสูตร "ขับขี่่ปลอดภัย" รอบที่ 6
ผู้เข้าอบรมนำใบรับรองผ่านการอบรมไปยื่นขอสอบข้อภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
และสอบปฏิบัติ สนง.ขนส่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องอบรมกับขนส่ง

เฉพาะผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
หรือขอใบอนุญาตขับขี่รถทั้ง 2 ประเภทได้
อบรมวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. (พักเบรกครึ่งชั่วโมง)
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อเป็นการให้เกียรติกับวิทยากรผู้ให้ความรู้

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่นี่ https://goo.gl/KyBu6e
ชำระค่าลงทะเบียนอบรมผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขากำแพงแสน
เลขที่บัญชี 029 – 3 – 96325 – 8
ชื่อบัญชี นายธนกฤต มากงลาด

เมื่อชำระเงินแล้วแจ้งการชำระเงินได้ที่ https://goo.gl/Zi3MCE
หรือส่ง SMS แจ้งที่เบอร์โทร 062-6264964

******* เก็บสลิปมาแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
ก่อนเข้ารับการอบรมในวันที่ 16 กันยายน 2561
ภายในเวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ตามลิงค์ https://goo.gl/SfPMxx 
ในเพจ ปชส. รับสมัครอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 6 

*****************************************************

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารกิจการนิสิต (หอพักนิสิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น