คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา และร่วมฟังบรรยายพิเศษ

NewKps240820181

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา และร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Mental Health: How to stay sane in an insane world through holistic mean
โดย Dr.Teressa Sui, LotusLife TV, Hong Kong

Boosting Brain Power
โดย Dr.Teressa Sui, LotusLife TV, Hong Kong

Concussion evaluation and management
โดย Assoc.Prof.Mark Hoffmann, Oregon State University, USA

Concussion rehabilitation for return to sports
โดย Assoc.Prof.Mark Hoffmann, Oregon State University, USA

ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2561 สามารถดูกำหนดการได้ที่ https://goo.gl/LHGYDi "