ขอเชิญร่วมฟัง บรรยายพิเศษ “นโยบายวิทยาเขตกำแพงแสน ในการขับเคลื่อนงานวิจัย” และ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ ที่มีแหล่งทุนสนับสนุน”

1546135431

จัดโดย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน