เรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมฟังการแนะนำทุน JSPS ที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก, Ronpsku Fellowship, และหลากหลายวิชาการ

61 05 15

เชิญร่วมฟังการแนะนำทุน "Introduction of JSPS Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อ **ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561**

JSPS Bangkok Office

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel. 02-6616533 Fax. 02-661-6535

หรือที่ ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel. 0-3435-1399 Fax. 0-3435-1392