อบรมมาตรฐาน GLOBALG.A.P. version 5.1 “การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผักผลไม้”

989656

Attachments:
Download this file (กำหนดการ GG v.5.1.pdf)กำหนดการ GG v.5.15 Downloads
Download this file (แบบตอบรับ 19-20 เม.ย.61.pdf)แบบตอบรับ5 Downloads