ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ The 6th National Food Engineering Conference

FENETT2020

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2SNh53g