ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปผลไม้ไทย "สับปะรดยุคใหม่ ใช้ได้ทุกส่วน" 6-7 ธ.ค. 62

 

Pineapple

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeekBoc45XNRGc9ht-1_-nMqekZF3MqT8bdWCAbE2QsMIXybQ/viewform

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์