แบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Banana blood disease in Thailand” บรรยายโดย Dr.Praphat Kawicha และ “Thai Banana Cryopreservation and Germplasm Managementบรรยาย โดย Dr.Araya Arjcharoen Thenahom

2019 09 03 01

แบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Banana blood disease in Thailand” บรรยายโดย Dr.Praphat Kawicha และ “Thai Banana Cryopreservation and Germplasm Managementบรรยาย โดย Dr.Araya Arjcharoen Thenahom

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง A-106 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลิงค์ : https://forms.gle/7F9oS6vaUfPCzEfS6