ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองจัดโครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”
วันที่ 24–26 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวอตินุช แซ่จิว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์/ line 089-457-4014 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (fertilizer17-form.pdf)ใบสมัคร90 Downloads
Download this file (fertilizer17-schedule.pdf)ตารางอบรม118 Downloads
Download this file (fertilizer17.pdf)รายละเอียด104 Downloads