เชิญชวนนิสิตที่สนใจทุนการศึกษาต่อ ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

Nagoya University

 

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

สามารถเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ได้ในวันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนการเข้าฟังได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://goo.gl/forms/xOIpsJ1OvEqex2IF3

หรือสามารถ Scan QRCode ได้ตามนี้ค่ะ Nagoya