บรรยากาศการรับนิสิตเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

DSC02789 2

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยผู้ปกครองจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 เป็นไปอย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. โดยด้านหน้าอาคารคอนเวนชั่นจะมีจุดให้บริการต่างๆ อย่างเช่น ด้านปฐมพยาบาลแก่นิสิตและผู้ปกครองรวมถึงสถานที่ให้ผู้ปกครองได้นั่งพักผ่อนด้านในห้องเธียร์เตอร์ ซึ่งทาง ทปอ. (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ https://app.cupt.net/tcas/round3.php  สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรอกประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบ https://student.ku.ac.th/newregis และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ https://acounts.ku.ac.th วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 และ ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับ Login เข้าระบบสารสนเทศนิสิต ที่ www.regis.ku.ac.th  เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน (KU 9) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพักออนไลน์และเข้าหอพัก (Tel. 034-351575) วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561  และ วันมอบตัวนิสิตชั้นปีที่ 1 รวมถึงทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1                                     

วัน เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการและวหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 034-341545-7 ต่อ 121,124 โทรสาร. 034-351395                         

ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/

 ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์