ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

1 PR ASEAN ONE2021 1

โครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร : 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1560, 1512 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ajinomotofoundation.or.th/…/educ…/asean-scholarship/