ขอให้นิสิตใหม่ รหัส 61 KU78 Scan QR Code ลงทะเบียนด้วย KU App เพื่อเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

02123