รับสัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หากมีข้อสงสัย โทร.3275-81 ต่อ 160   ทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต

Attachments:
Download this file (กำหนดการกู้ยืม   ปีการศึกษา 2561.pdf)กำหนดการกู้ยืม 25612517 Downloads
Download this file (ประกาศกู้ยืมฯ มก. ปี2561.pdf)ประกาศ1013 Downloads
Download this file (ใบสมัครกู้ยืมปีการศึกษา 2561.pdf)ใบสมัคร2225 Downloads