สำนักหอสมุด กำแพงแสน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ปิดโครงการอิ่มอกอิ่มใจ

DSC01969

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุด กำแพงแสน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และ คุณพีระพล แจ้งศรี ให้การสนับสนุนเลี้ยงข้าวและไอศรีมนิสิตจากคณะต่างๆ ที่มาติวหนังสือช่วงเย็นเป็นวันสุดท้ายของโครงการอิ่มอกอิ่มใจ ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน เพื่อเตรียมตัวสอบประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์