ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “องค์กรผู้นำพุทธโลก (The World Buddhist Outstanding Leader Award)”

1524795006486

     ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “องค์กรผู้นำพุทธโลก (The World Buddhist Outstanding Leader Award)” โดยการคัดเลือกจากองค์กรทางพุทธศาสนานานาชาติ อาทิ World Alliance of Buddhist, World Fellowship of Sangha Youth และ Dharma Buddhist University โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงานกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมีพิธีมอบรางวัลที่มหาวิทยาลัยพุทธธรรม รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

15247949449951524794976112