โครงการสัมมนา "หลาย Style Thailand #เที่ยวอยู่ได้ทั่วไทย 4 ภาค" และ โครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ"Hotel ไหน ถูกใจปราโมทย์"

DSC01203

อาจารย์ ดร. อนามัย ดำเนตร คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ซึ่งมีนิสิตโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมบริการและนวัฒกรรมภาษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโครงการสัมมนา "หลาย Style Thailand #เที่ยวอยู่ได้ทั่วไทย 4 ภาค" ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเป็กซ์ ปราชญ์ พงษ์ไชย วง zeal เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและส่งต่อทรัพยากรเหล่านี้ให้แก่คนรุ่นหลัง และโครงการสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "Hotel ไหน ถูกใจปราโมทย์" ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติร่วมกันด้านโรงแรมที่พัก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแก่นิสิตที่มีความสนใจในด้านนี้  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์