โครงการ "How to have a great personality by p' suquan"

DSC00513

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นิสิตโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมทางภาษา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ "How to have a great personality by p' suquan" (คุณสู่ขวัญ บูลกุล) ภายใต้รายวิชาสัมมนา หมู่เรียน 855 โดยมี อาจารย์ ดร. อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวันนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เเลกเปลี่ยนความรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์