กำหนดการจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4

booking 2 4 f63

หอพักนิสิตหญิง ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 น.) ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2563 (เวลา 16.30 น.)
- หอพักนิสิต ตึก 15-16,24 (ห้องพัดลม)
- หอพักนิสิต ตึก 27,28 (ห้องแอร์)

หอพักนิสิตชาย ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 น.) ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 (เวลา 16.30 น.)
- หอพักนิสิต ตึก 1-3,4-6,12 (ห้องพัดลม)
- หอพักนิสิต ตึก 26 (ห้องแอร์)

ผ่านระบบ https://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking/