ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2

blood