เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 ดังนี้

  1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
  3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/ ได้ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้เท่านั้น และขอความกรุณาส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ให้ทราบต่อไปด้วย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.