รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนเปิดโครงการ "24 ชั่วโมง อิ่มสุขด้วยรัก" สำนักหอสมุด กำแพงแสน

IMG 9154

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบริการเพิ่มในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค ประจำปี 2561 และโครงการอิ่มสุข..ด้วยรัก.. สำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยมี นายเรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน กล่าวรายงาน ซึ่งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนและคณะผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ได้บริการตักอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) แจกนิสิตที่มาร่วมโครงการ และได้เยี่ยมชมสถานที่สำหรับให้บริการในโครงการเปิดบริการเพิ่มในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาคนี้

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์