ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม

IMG 8978

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมในกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปและคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ องค์พระปฐมเจดีย์

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์