ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

1 May 2019 ๑๙๐๕๐๒ 0002

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Andy Cheu-An Bi อธิบดีกรมอุดมศึกษาไต้หวัน และคณะผู้บริหารแผนกความร่วมมือต่างประเทศและการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ (Cross-Strait Relations) กระทรวงการศึกษาไต้หวันให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้หารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน อาทิ National Taiwan Ocean University, Keelung City National Taiwan University, Taipei City National Taiwan Sport University, Taoyuan City National Taiwan Normal University, Taipei City ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในปัจจุบันประเทศไต้หวันมีนโยบายการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ความร่วมมือและมุ่งเน้นด้านการแลกเปลี่ยนร่วมกับประเทศอาเซียน รวมถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์