ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

IMG 8969

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปและคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์