รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 8803

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดังนี้ 

1) นิสิตช่วยเหลือสองแม่ลูกด้วยการขับบิ๊กไบค์นำเด็กไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา ได้แก่ นายณัฐพล มัคสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2) อาจารย์ผู้ฝึกสอน และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน IKF Beach Korfball World Cup (Asia) 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในประเภทมหาวิทยาลัย และรางวัลทีมอันดับ 5 ในประเทศทั่วไป ได้แก่

2.1 อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

2.2 นางสาวฐิติพร ศิริโฉม นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ตำแหน่ง นักกีฬาทีมชาติไทย

2.3 นายณพงศ์ เลิศฤิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ตำแหน่ง นักกีฬาทีมชาติไทย 

3) อาจารย์ผู้ฝึกสอน และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตวอลเลย์ ณ สนามฟุตบอลชายหาด การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้แก่ 

3.1 อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

3.2 อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ฝึกสอน

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ฝึกสอน

3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผู้ฝึกสอน

3.5 นายรัตนรัตน์ ระเริงทรัพย์ นิสิชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

3.6 นายณัฐพล แตงจุ้ย นิสิตชั้นที่ 6 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

3.7 นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

3.8 นายประสาร เสียงเพราะ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

3.9 นายอภิสิทธิ์ เหมือนชำนาญ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

4.0 นายยุทธนา เดชอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

4) นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางการเกษตร การสาธิตด้านทักษะการเกษตร และแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 39 คน  ได้แก่ 

4.1 นางสาวศิริพรรณ ฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล

4.2 นายสุริชัย คลังระหัด ภาควิชาสัตวบาล

4.3 นายอนุชิต สุตพัฒน์ ภาควิชาสัตวบาล 

4.4 นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาสัตวบาล 

4.5 นางสาวณัฐกานต์ สว่างศรี ภาควิชาพืชไร่นา

4.6 นายศุภชัย เมฆอ่อน ภาควิชาพืชไร่น่า

4.7 นายณัฐพงศ์ กิตติวิวัฒน์กุล ภาควิชาปฐพีวิทยา 

4.8 นางสาวจิตสุภา เลิศจตุรพล ภาควิชาโรคพืช 

4.9 นางสาวโยษิตา กรุณาก้อ ภาควิชาโรคพืช 

4.10 นางสาวสิรินาภรณ์ แก้วสะอาด ภาควิชาสัตวบาล ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารการเรียนและปฏิบัติการคลินิคศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร B) คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์