ขอเชิญร่วมให้กำลังใจทีมฟุตบอลบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 53

6562065124510

     ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ส่งทีมฟุตบอลบุคลากรเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนทีมเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ 1.คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 2.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 4.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6.คณะเกษตร กำแพงแสน 7. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 8.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการแข่งขันทีมวิทยาเขตกำแพงแสนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แข่งขันวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนร่วมส่งกำลังใจ ร่วมเชียร์ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน ให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันชิงชนะเลิศครั้งนี้