ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมงานสภากาแฟ อ.กำแพงแสน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

305562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพบปะระหว่างหัวหน้าส่วนงานในการรับทราบข่าวสาร และหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ ภายในอำเภอกำแพงแสน ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธาน ในครั้งนี้มีสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน สำนักงานประมงอำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์