ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน ได้รับการประกาศเป็น "รุกข มรดกแผ่นดิน" ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

P

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.technologychaoban.com/bullet-new…/article_106633