ม.เกษตร กพส. ร่วมพิธีถวายสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

o78e507abf35f308f1cea405d84917729 41472178 ๑๙๐๔๑๐ 0024

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระบรูพมหากษัตริยาราชเจ้า ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์         ภาพ โดย: นายมนตรี ทองยา