ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

59289

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดประเพณีรดน้ำดำ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์