ม.เกษตร กพส. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดนครปฐม

IMG 8259

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเตดีย์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีครั้งนี้เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์