ม.เกษตร กพส. ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม

IMG 8103

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.38 น. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พลเรือนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธี ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม