มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ของจังหวัดนครปฐม

8apil19 12

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณพิธีพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน ประกอบพิธี ทำน้ำอภิเษก  ของจังหวัดนครปฐม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ซึ่ง ในโอกาสนี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมข้าราชการ ในสังกัด แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ เข้าร่วมพิธี อย่างสมพระเกียรติ.