บรรยากาศนิสิตภาควิชาสัตวบาลใส่ปุ๋ยต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ช่วงเช้า

IMG 9734

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้นชมพูพันธุ์ทิพย์จำนวน ๔๐๗ ต้น ตลอดจนสองฝั่งถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ จนถึงด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์     ขอบคุณภาพจาก: คณะเกษตร กำแพงแสน