มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DSC 8361

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร นายกองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และตัวแทนนิสิตจากทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยการถวายพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีม่วง) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์       ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์ 

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้: https://drive.google.com/drive/folders/124LeE5QuIzcOvRqK0A1Nm6WoTnu7HSpn?usp=sharing