พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

S 10387471

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เทพสาร รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพแสน เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา" และการจัดกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา รวมพาเที่ยวไทย" ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์