กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

JAK 5098

 

 

กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น.

ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

-------------------------------

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนส่วนงานถวายพุ่มดอกไม้สด และลงนามถวายพระพรชัยมงคลของส่วนงาน

(ครึ่งหลังห้องคอนเวนชั่น)

- ผู้แทนส่วนงานลงทะเบียนเพื่อถวายพุ่มดอกไม้สด

- พิธีกร เรียนเชิญผู้บริหารส่วนงานที่มาถึง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเป็นหมู่คณะ

- ผู้บริหารส่วนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  และบันทึกภาพร่วมกัน

เวลา 09.00 น.

- รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

  เดินทางมาถึงห้องคอนเวนชั่น ประกอบพิธีตามลำดับ ดังนี้

       -  เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด หน้าพระฉายาลักษณ์ (บริเวณครึ่งหลังห้องคอนเวนชั่น)

       -  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

       -  บันทึกภาพร่วมกับผู้บริหาร

เวลา 09.00 – 09.10 น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

- พิธีกร เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้บริหารส่วนงาน เข้าสู่บริเวณพิธีด้านหน้าห้องคอนเวนชั่น

เวลา 09.10 – 09.40 น.

- พิธีกร เรียนเชิญผู้บริหารส่วนงาน ถวายพุ่มดอกไม้สด (ตามลำดับการลงทะเบียน) จนครบ

เวลา 09.40 น.

- พิธีกร เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

  บนเวทีเพื่อประกอบพิธีตามลำดับ ดังนี้

       - เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด และถวายพุ่มดอกไม้สด

       - หลังจากนั้นเดินมายังแท่น เพื่อกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

       - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย

- พิธีกร เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

  พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมบันทึกภาพบนเวที

เวลา 10.30 น.

- เสร็จพิธี

            หมายเหตุ :  1. ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตลอดช่วงการจัดงาน

                            2. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ครึ่งหลังห้องคอนเวนชั่น

                             3. ส่วนงานนำพุ่มดอกไม้มาเอง โดยลงทะเบียนภายในห้องคอนเวนชั่น และสามารถนามถวายพระพรชัยมงคล

                                 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยขอความร่วมมือลงนามถวายพระพรชัยมงคลเป็นหมู่คณะ เพื่อความพร้อมเพรียงและสวยงาม 

                             4. การแต่งกาย ผู้บริหาร/บุคลากร

                                      ชาย  : ชุดสากล (ผูกเนคไท)

                                      หญิง : ชุดสุภาพ หรือแต่งกายโทนสีม่วง

                                      นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ